Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video chương trình tương tác trực tuyến về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 1, 2019 | 17:33 - Lượt xem: 1005

Ngày 28/10/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2335/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video chương trình tương tác trực tuyến về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Theo đó, Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Bảo trí. VTV

  • Giá trúng thầu: 670.800.000 đ (Sáu trăm bảy mươi triệu tám trăm nghìn đồng).
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây Quyet dinh 2335