Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 30, 2019 | 16:06 - Lượt xem: 884

Ngày 30/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2314/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống.

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) gói thầu “Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống” thuộc kế hoạch lựa chọn thầu dự án “Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể như sau:

  • Đơn vị trúng thầu: Tập đoàn Công nghệ – Viễn thông Quân đội;
  • Giá trúng thầu: 1.026.880.000 (Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng);
  • Loại vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019;
  • Loại hợp đồng: trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây: QĐ 2314