Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bao đường truyền internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 15, 2019 | 11:37 - Lượt xem: 972

Ngày 12/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1723/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bao đường truyền internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng) gói thầu “Thuê bao đường truyền internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” thuốc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019”, cụ thể như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Netnam
  • Giá trúng thầu: 478.500.000đ (Bốn trăm bảy mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019.
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1723