Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, Dân trí và 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 9, 2019 | 15:49 - Lượt xem: 885

Ngày 06/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1930/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, Dân trí và 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân.

Theo đó, Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầy “Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, Dân trí và 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019”, cụ thể như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổng hợp Đầu tư Phát triển Đại Việt.
  • Giá trúng thầu: 1.050.000.000 đ (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019.
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1930