Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 4, 2018 | 11:08 - Lượt xem: 1122

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói 

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1647