Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 4, 2018 | 10:57 - Lượt xem: 1003

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1611/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2; Thiết bị phân tích khí CO: Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha loãng khí chuẩn; Bộ tạo khí Zero; Bộ lưu điện; Các bình khí chuẩn kèm van điều áp

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1611