Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 4, 2018 | 10:40 - Lượt xem: 1133

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1434