Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành kiểm định viên đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 4, 2018 | 16:19 - Lượt xem: 1608

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành kiểm định viên đo lường

Xem chi tiết tại đây : QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành kiểm định viên đo lường