Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 3, 2019 | 10:55 - Lượt xem: 1343

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2186/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí

Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đo lường; Giá trúng thầu: 13.595.000.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 8.401.710.000đ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 5.193.290.000đ; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây QĐ2186