Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 3, 2019 | 11:04 - Lượt xem: 1389

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2187/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp

Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 18.769.047.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước: 11.598.290.000đ, Quỹ phát triển hoạt động vì sự nghiệp của đơn vị: 7.170.757.000đ; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây QĐ2187