Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói in ấn, phát hành 20 đầu sách

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 28, 2018 | 16:10 - Lượt xem: 1037

Ngày 18/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2165/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói in ấn, phát hành 20 đầu sách 

Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ In Nguyên Khang; Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2018; Loại hợp đồng: trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn, phát hành 20 đầu sách