Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 9, 2019 | 10:17 - Lượt xem: 985

Ngày 04/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1908/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Theo đó, hủy thầu gói thầu “Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019”.

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

Xem chi tiết tại đây QĐ 1908