Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 8, 2019 | 14:05 - Lượt xem: 1140

Ngày 01/8/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1646