Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 17, 2019 | 14:34 - Lượt xem: 1218

Ngày 11/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2202/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019”

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2202