Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2019 | 17:07 - Lượt xem: 941

Ngày 05/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân.

Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019” (Hồ sơ kèm theo).

Xem chi tiết tại đây QD 1092