Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 19, 2019 | 13:59 - Lượt xem: 1362

Ngày 10/4/2019, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn.

Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN” được phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-TĐC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây Quyet dinh 594