Quyết định phê duyệt danh mục các văn bản soạn thảo năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 17, 2018 | 16:22 - Lượt xem: 1139

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1477/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2018

Quyết định này thay thế Quyết định số 382/QĐ-TĐC ngày 12/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1477