Quyết định phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 9, 2018 | 14:04 - Lượt xem: 1570

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1656