Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (QĐ 4242; 4243)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2019 | 10:34 - Lượt xem: 2500

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4243/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn
  2. TCVN 8998:2011 / ASTM E 415-08: Thép cacbon và thép hợp kim thấp – Phương pháp phân tích bằng quang phổ phát xạ chân không.

Quyết định 4243/QĐ-BKHCN về việc công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 1651-1: 2018 Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn
  2. TCVN 8998:2018 / ASTM E 415-17: Thép cacbon và thép hợp kim thấp – Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không
  3. TCVN 12514:2018 / ISO 14657:2005 Thép có lớp phủ kẽm dùng làm cốt bê tông
  4. TCVN 12515:2018 / ISO 16124:2015 Thép dây – Kích thước và dung sai
  5. TCVN 12516:2018 / ISO 17745:2016 Panen lưới vòng dây thép – Định nghĩa và quy định kỹ thuật
  6. TCVN 12517:2018 / ISO 17746:2016 Panen và cuộn lưới cáp thép – Định nghĩa và quy định kỹ thuật
  7. TCVN 12518-1:2018 / ISO 22034-1:2007 Dây thép và các sản phẩm dây thép – Phần 1: Phương pháp thử chung
  8. TCVN 12518-2:2018 / ISO 22034-2:2016 Dây thép và các sản phẩm dây thép – Phần 2: Dung sai kích thước dây

Xem chi tiết tại đây QD_4242 , QD_4243