Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 7, 2018 | 3:35 - Lượt xem: 3705

Ngày 01/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3392/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6387:2006 Tôm đóng hộp
 2. TCVN 6389:2003 Thịt cua, ghẹ đóng hộp
 3. TCVN 3591:1988 Aga

Quyết định 3833/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6763:2008 Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định độ bền ôxy hóa (Phép thử ôxy hóa nhanh)
 2. TCVN 9670:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số anisidin
 3. TCVN 6761:2008 Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
 4. TCVN 9673:2013 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng các đồng phần axit béo dạng trans của dầu mỡ thực vật – Phương pháp sắc ký khí
 5. TCVN 10475: 2014 Dầu mỡ động vật và thực vật – Phân tích metyl este cả các axit béo bằng sắc kí khí

Quyết định 3863/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6726:2007 Giấy và các tông. Xác định độ hút nước. Phương pháp Cobb
 2. TCVN 1270:2008 Giấy và các tông. Xác định định lượng
 3. TCVN 5899:2001 Giấy in
 4. TCVN 6886:2001 Giấy viết
 5. TCVN 6894:2001 Giấy và các tông. Xác định độ bền uốn (độ cứng)

Quyết định 3884/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6238-1:2011 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
 2. TCVN 6238-4A:2011 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình
 3. TCVN 6238-2:2008 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 2: Tính cháy

Quyết định 3888/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5716-1:2008 Gạo. Xác định hàm lượng amyloza. Phần 1: Phương pháp chuẩn
 2. TCVN 6555:2011 Ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng chất béo thô và hàm lượng chất béo tổng số bằng phương pháp chiết randall
 3. TCVN 5716-2:2008 Gạo. Xác định hàm lượng amyloza. Phần 2: Phương pháp thông dụng

Quyết định 3898/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6175:1996 Thủy sản khô – Mực, cá khô tẩm gia vị ăn liền

Quyết định 3941/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE
 2. TCVN 9562:2013 Ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh

Quyết định 3949/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7752:2007 Ván gỗ dán. Thuật ngữ, định nghĩa và  phân loại
 2. TCVN 7752:2007 Ván gỗ dán.
 3. TCVN 7756-1:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm
 4. TCVN 7756-3:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ ảm
 5. TCVN 7756-2:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông góc và độ thẳng cạnh
 6. TCVN 7756-10:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 10: Xác định độ bền bề mặt
 7. TCVN 7756-11:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít

Quyết định 3954/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7910:2008 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều màng mỏng nhuộm màu trong xử lý bằng bức xạ
 2. TCVN 7911:2008 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat

Quyết định 3966/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO 14004:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 2. TCVN ISO 14021:2013 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)

Quyết định 3971/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7746:2007 Thực phẩm. Phát hiện chiếu xạ bằng phương pháp đo cường độ phát quang do kích thích ánh sáng
 2. TCVN 8769:2011 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị xử lý chiếu sáng bằng chùm tia điện tử có  năng lượng từ 80 keV đến 300 keV
 3. TCVN 8770:2011 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo liều chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên
 4. TCVN 8772:2011 Tiêu chuẩn hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Quyết định 3973/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8157:2009 Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn
 2. TCVN 8158:2009 Thịt xay thô chế biến sẵn
 3. TCVN 8159:2009 Thịt đùi lợn chế biến sẵn
 4. TCVN 9668:2013 Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt
 5. TCVN 9669:2013 Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt

Quyết định 3975/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 4829:2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp phát hiện Salmonella spp. trên đĩa thạch
 2. Và sửa đổi 1 TCVN 4829:2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp phát hiện Salmonella spp. trên đĩa thạch. Sửa đổi 1: Phụ lục D: Phát hiện Salmonella spp. trong phân động vật và trông mẫu môi trường từ giai đoạn sản xuất ban đầu
 3. TCVN 4886:1989 Sản phẩm thực phẩm và gia vị – Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
 4. TCVN 6402:2007 Sữa và các sản phẩm sữa – Phát hiện Salmonella
 5. TCVN 7924-3:2008 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.  Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza. Phần 3: Kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid

Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3393/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6387:2017 Tôm đóng hộp
 2. TCVN 11942:2017 Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản. Xác định dư lượng các hợp chất màu triphenylmetan và các chất chuyển hoá của chúng. Phương pháp sắc ký lỏng phổ khối lượng hai lần (lc-ms/ms
 3. TCVN 6389:2017 Thịt cua, ghẹ đóng hộp
 4. TCVN 3591:2017Aga
 5. TCVN 11941:2017 Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản. Xác định hàm lượng putrescine và cadaverine. Phương pháp sắc ký khí

Quyết định 3834/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9675-4:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật. Sắc ký khí các metyl este của axit béo. Phần 4: Xác định bằng sắc ký khí mao quản
 2. TCVN 6763:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định độ bền ôxy hóa (Phép thử ôxy hóa nhanh
 3. TCVN 9670:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số anisidin
 4. TCVN 9675-1:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật.  Sắc ký khí các metyl este của axit béo. Phần 1: Hướng dẫn đo sắc ký khí các metyl este của axit béo
 5. TCVN 12081-1:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật.  Xác định các chloropropanediol (MCPD) liên kết với axit béo và glycidol bằng sắc ký khối phổ (GC/MS). Phần 1: Phương pháp sử dụng sự chuyển hoá este kiềm nhanh, đo 3-MCPD và phép đo vi sai glycidol
 6. TCVN 12080:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định các hydrocacbon béo trong dầu thực vật
 7. TCVN 6761:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Quyết định 3864/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12114:2017 Giấy và các tông. Xác định độ bền kéo sau khi ngâm nước
 2. TCVN 6726:2017Giấy và các tông. Xác định độ hút nước. Phương pháp Cobb
 3. TCVN 12115:2017 Giấy và các tông. Xác định độ bền bong tróc bề mặt. Phương pháp tốc độ tăng dần sử dụng thiết bị đo IGT (mẫu điện
 4. TCVN 12113-1:2017 Giấy và các tông. Xác định độ bền uốn. Phần 1: Tốc độ uốn không đổi
 5. TCVN 1270:2017 Giấy và các tông. Xác định định lượng
 6. TCVN 5899:2017 Giấy viết
 7. TCVN 12113-2:2017 Giấy và các tông. Xác định độ bền uốn. Phần 2: Thiết bị thử taber

Quyết định 3885/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6238-7:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử cho sơn dùng bằng tay
 2. TCVN 6238-1:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
 3. TCVN 6238-4A:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình
 4. TCVN 6238-2:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 2: Tính cháy
 5. TCVN 6238-5A:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 5A: Xác định tổng hàm lượng một số nguyên tố trong đồ chơi

Quyết định 3889/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5716-1:2017 Gạo. Xác định hàm lượng amylose. Phần 1: Phương pháp chuẩn
 2. TCVN 6555:2017 Ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng chất béo thô và hàm lượng chất béo tổng số bằng phương pháp chiết randall
 3. TCVN 5716-2:2017 Gạo. Xác định hàm lượng amylose. Phần 2: Phương pháp thông dụng
 4. TCVN 11932:2017 Gạo. Xác định các đặc tính sinh trắc học của hạt
 5. TCVN 11931:2017 Yến mạch

Quyết định 3899/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6175-1:2017 Thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền – Phần 1: Cá, mực khô
 2. TCVN 11880:2017 Cá tra khô phồng

Quyết định 3942/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12118:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Phương pháp thử kiểm chứng thiết kế kết cấu của phụ tùng
 2. TCVN 9562:2017 Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp. Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)
 3. TCVN 12117:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống và phụ tùng nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Xác định độ bền hoá học của phần bên trong ống chịu lệch dạng
 4. TCVN 12116:2017 Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. Ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP). Xác định thời gian phá huỷ do áp suất bên trong

Quyết định 3950/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11901-2:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 2: Gỗ cứng
 2. TCVN 11902:2017 Gỗ dán. Yêu cầu kỹ thuật
 3. TCVN 7752:2017 Gỗ dán. Từ vựng
 4. TCVN 11900:2017 Gỗ dán. Dung sai kích thước
 5. TCVN 11901-3:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 3: Gỗ mềm
 6. TCVN 11903:2017 Ván gỗ nhân tạo. Lấy mẫu và cắt mẫu thử
 7. TCVN 11899-4:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán. Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm
 8.  TCVN 11906:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định độ bền bề mặt
 9. TCVN 11907:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định lực bám vít
 10. TCVN 11905:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định độ ẩm
 11. TCVN 11901-1:2017 Gỗ dán. Phân loại theo ngoại quan bề mặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
 12. TCVN 11904:2017 Ván gỗ nhân tạo. Xác định kích thước tấm

Quyết định 3955/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12018:2017 Bảo vệ bức xạ. Thực hành sử dụng hệ đo liều fricke
 2. TCVN 12020:2017 Bảo vệ bức xạ. Thực hành đo liều trong một số cơ sở xử lý bức xạ bằng tia x (bức xạ hãm) với năng lượng trong khoảng từ 50 kev đến 7,5 mev
 3. TCVN 7910:2017 Bảo vệ bức xạ. Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu bức xạ
 4. TCVN 7911:2017 Bảo vệ bức xạ. Thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat
 5. TCVN 12021:2017 Bảo vệ bức xạ. Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ
 6. TCVN 12019:2017 Bảo vệ bức xạ. Thực hành hiệu chuẩn hệ đo liều thường quy cho xử lý bức xạ

Quyết định 3967/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO 14004:2017 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về áp dụng
 2. TCVN ISO 14021:2017 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II
 3. TCVN ISO 14034:2017 Quản lý môi trường. Kiểm định công nghệ môi trường (ETV)

Quyết định 3972/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12076:2017 Chiếu xạ thực phẩm. Yêu cầu đối với việc xây dựng, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường xuyên quá trình chiếu xạ bằng bức xạ ion hoá để xử lý thực phẩm
 2. TCVN 12077:2017 Thực phẩm. Phát hiện thực phẩm chiếu xạ bằng kỹ thuật sàng lọc vi sinh vật sử dụng các quy trình xác định nồng độ nội độc tố/định lượng tổng vi khuẩn gram âm (LAL/GNB
 3. TCVN 12078:2017 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng vật liệu tiếp xúc dùng cho thực phẩm được chiếu xạ
 4. TCVN 12079:2017 Hướng dẫn chiếu xạ để kiểm soát sinh vật gây bệnh và vi sinh vật gây hư hỏng trên cá và động vật không xương sống dùng làm thực phẩm
 5. TCVN 7746:2017 Thực phẩm. Phát hiện thực phẩm chiếu xạ sử dụng quang phát quang
 6. TCVN 8769:2017 Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chùm tia điện tử để xử lý chiếu xạ ở năng lượng từ 80 keV đến 300 keV
 7. TCVN 8770:2017 Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên
 8. TCVN 8772:2017 Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Quyết định 3974/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11927:2017 Thịt và sản phẩm thịt. Hướng dẫn kiểm soát teania saginata (sán dây) trong thịt trâu bò
 2. TCVN 11928:2017 Thịt và sản phẩm thịt. Hướng dẫn kiểm soát trichinella spp. trong thịt lợn
 3. TCVN 8157:2017 Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt
 4. TCVN 8158:2017 Thịt xay thô đã xử lý nhiệt
 5. TCVN 8159:2017 Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt
 6. TCVN 9668:2017 Thịt bò đã xử lý nhiệt

Quyết định 3976/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 10780-1:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm. Phương pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của salmonella. Phần 1: Phương pháp phát hiện salmonella spp
 2. TCVN 11922:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm. Yêu cầu và hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng hoặc soát xét phương pháp chuẩn đã được chuẩn hóa
 3. TCVN 11923:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm. Kỹ thuật lấy mẫu để phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 4. TCVN 11924:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm. Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm. Phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh và Yersinia pseudotuberculosis
 5. TCVN 11925:2017 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.  Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm. Yêu cầu về chuẩn bị mẫu để phát hiện định tính
 6. TCVN 7924-3:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm.  Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza. Phần 3: Phát hiện và kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid

Xem chi tiết các Quyết định hủy bỏ; Quyết định công bố