Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 11, 2018 | 3:41 - Lượt xem: 1527

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về việc hủy bỏ và công bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy Tiêu chuẩn Quốc gia 3989/QĐ-BKHCN:

  1. TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn Nhà nghỉ du lịch;
  2. TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 3990/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 7799:2017  Nhà nghỉ du lịch;
  2. TCVN 7800:2017  Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Xem chi tiết các Quyết định