Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 2, 2018 | 9:14 - Lượt xem: 4079

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 3757/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5544:1991 Đồ kim hoàn – Cỡ nhẫn – Định nghĩa, phép đo và ký hiệu
 2. TCVN 9875:2013 Xác định hàm lượng vàng trong hợp kim vàng trang sức – Phương pháp cupen (hỏa luyện)
 3. TCVN 9876:2013 Đồ trang sức – Xác định hàm lượng kim loại quý trong hợp kim vàng, platin, paladin 999 phần nghìn dùng làm đồ trang sức – Phương pháp hiệu số sử dụng quang phổ phát xạ quang học plasma
 4. TCVN 5855:1994 Đá quý – Thuật ngữ và phân loại
 5. TCVN 5856:1994 Đá quý – Phương pháp đo tỷ trọng
 6. TCVN 5857:1994 Đá quý – Phương pháp đo chiết suất
 7. TCVN 5858:1994 Đá quý – Phương pháp đo phổ  hấp thụ
 8. TCVN 5859:1994 Đá quý – Phương pháp đo độ cứng

Quyết định 3934/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6781:2000 Mô – đun quang điện silic tinh thể dùng  trên mặt đất – Chất lượng thiết kế và thử nghiệm điển hình

Quyết định 3936/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7722-1:2009 Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

Quyết định 3938/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7627:2007 Thiết bị lạnh gia dụng – Đặc tính và phương pháp thử

Quyết định 3944/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6395:2008 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 2. TCVN 6396-2:2009 Thang máy thủy lực – Yêu  cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Quyết định 3952/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8438-1:2010 Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín – Đồng hồ siêu âm khí – Phần 1: Đồng hồ dùng cho giao nhận thương mại và phân phối

Quyết định 3978/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8331:2010 Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 13485:2004
 2. TCVN ISO 13485:2004 Dụng cụ y tế . Hệ thống quản lý chất lượng. Yêu cầu đối với các mục đích chế định

Quyết định 3983/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7675-0-1:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể – Phần 0-1: Yêu cầu chung – Sợi dây đồng tròn có tráng men

Quyết định 3980/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7366: 2011 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

Các Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3991/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5544:2017 Đồ trang sức – Cỡ nhẫn – Định nghĩa, phép đo và ký hiệu
 2. TCVN 9875:2017 Đồ trang sức – Xác định hàm lượng vàng trong hợp kim vàng trang sức – Phương pháp cupel hóa ( hỏa luyện)
 3. TCVN 9876:2017 Đồ trang sức – Xác định hàm lượng kim loại quý trong hợp kim vàng, platin, paladin 999 phần nghìn dùng làm đồ trang sức – Phương pháp hiệu số sử dụng ICP-OES
 4. TCVN 5855: 2017  Đá quý – Thuật ngữ và phân loại
 5. TCVN 5856: 2017  Đá quý – Phương pháp cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng
 6. TCVN 5857: 2017  Đá quý – Phương pháp đo chiết suất
 7. TCVN 5858: 2017  Đá quý – Phương pháp đo phổ  hấp thụ
 8. TCVN 5859: 2017  Đá quý – Phương pháp đo độ cứng
 9. TCVN  12177:2017 Đồ trang sức – Lòng tin của người tiêu dùng vào ngành công nghiệp kim cương

Quyết định 3935/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6781-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1: Yêu cầu thử nghiệm
 2. TCVN 6781-1-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm mô đun quang điện (PV) tinh thể silic
 3. TCVN 6781-2:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 2: Quy trình thử nghiệm
 4. TCVN 11855-1:2017 Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì – Phần 1: Hệ thống nối lưới – Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra

Quyết định 3937/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11842:2017 Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của nguồn sáng LED
 2. TCVN 11844:2017 Đèn LED. Hiệu suất năng lượng
 3. TCVN 11843:2017 Bóng đèn LED, đèn điện LED và môđun LED. Phương pháp thử
 4. TCVN 7722-1:2017Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

Quyết định 3939/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11917-3:2017 Thiết bị lạnh gia dụng. Đặc tính và phương pháp thử. Phần 3:Tiêu thụ năng lượng và dung tích
 2. TCVN 11917-1:2017 Thiết bị lạnh gia dụng. Đặc tính và phương phápthử. Phần 1: Yêu cầu chung
 3. TCVN 11917-2:2017 Thiết bị lạnh gia dụng. Đặc tính và phương phápthử. Phần 2: Yêu cầu về tính năng

Quyết định 3953/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8438-1:2017 Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín. Đồng hồ siêu âm đo khí. Phần 1: Đồng hồ dùng cho giao nhận thương mại và phân phối
 2. TCVN 12039-1:2017 Hướng dẫn đo dầu mỏ. Bộ đo. Phần 1: Hệ thống giao-nhận tự động (LACT
 3. TCVN 10956-3:2017 Hướng dẫn đo dầu mỏ. Đo hydrocacbon lỏng. Phần 3: Phép đo suy luận khối lượng
 4. TCVN 12039-3:2017 Hướng dẫn đo dầu mỏ. Bộ đo. Phần 3: Hệ thống ống đo
 5. TCVN 12037:2017  Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín. Đồng hồ siêu âm kiểu thời gian chuyển tiếp cho chất lỏng
 6. TCVN 10955-4:2017 Hướng dẫn đo dầu mỏ. Đo hydrocacbon lỏng. Phần 4: Thiết bị đi kèm đồng hồ đo chất lỏng
 7. TCVN 12039-2:2017Hướng dẫn đo dầu mỏ. Bộ đo. Phần 2: Hệ thống đo nhiên liệu hàng không
 8. TCVN 8438-2:2017 Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín. Đồng hồ siêu âm đo khí. Phần 2: Đồng hồ cho ứng dụng công nghiệp

Quyết định 3945/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6396-20:2017 Yêu cầu hài hòa về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
 2. TCVN 6396-50:2017 Yêu cầu hài hòa về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

Quyết định 3979/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO/TS 9002:2017 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015
 2. TCVN ISO 13485:2017 Trang thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định

Quyết định 3984/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 7675-59:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 59: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 240
 2. TCVN 7675-22:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180
 3. TCVN 7675-52:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimi thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220
 4. TCVN 7675-35:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 35: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 155
 5. TCVN 7675-37:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 37: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180
 6. TCVN 7675-21:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 21: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane phủ polyamide, có thể hàn, cấp chịu nhiệt 155
 7. TCVN 7675-55:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 55: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane phủ polyamide, có thể hàn, cấp chịu nhiệt 180
 8. TCVN 7675-36:2017Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 36: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180
 9. TCVN 7675-38:2017Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200
 10. TCVN 7675-13:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200
 11. TCVN 7675-0-1:2017 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-1: Yêu cầu chung. Sợi dây đồng tròn tráng men

Xem chi tiết các Quyết định hủy; Quyết định công bố