Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 20, 2018 | 9:29 - Lượt xem: 2194

Ngày 05/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia;

Quyết định 3435/QĐ-BKHCN(05/12/2017)

TCVN 9514:2012 Thực phẩm – Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiểu năng cao (HPLC)

TCVN 9515: 2012 Thực phẩm – Xác định 5-mononucleotid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN 9520:2012 Thực phẩm – Xác định crom, selen và molypden bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

Quyết định 3891/QĐ-BKHCN(29/12/2017)

TCVN 7607:2007 Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp dựa trên protein

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3436/QĐ-BKHCN(05/12/2017)

TCVN 9514: 2017 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn – Xác định vitamin b12 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo (RP-HPLC)

TCVN 9515:2017 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh – Xác định các nucleotide bằng sắc kí lỏng

TCVN 9520: 2017 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn – Xác định crom, selen và molypden – Phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

TCVN 11912:2017 Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn – Xác định myo-inositol bằng sắc kí lỏng và đo ampe xung

TCVN 11913:2017 Thực phẩm – Xác định immunoglobulin G trong sữa non của bò, sữa bột và thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ bò – Phương pháp sắc kí lỏng ái lực sử dụng protein G

Quyết định 3892/QĐ-BKHCN(29/12/2017)

TCVN 7605-2:2017 Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen- Phần 2: Phương pháp real-time PCR đặc hiệu cấu trúc để phát hiện sự kiện FP967 của dòng hạt lanh và sản phẩm từ hạt lanh

TCVN 7605-3:2017 Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen- Phần 3: Phương pháp real-time PCR đặc hiệu cấu trúc để phát hiện trình tự p35S-pat trong sàng lọc sinh vật biến đổi gen

TCVN 7607:2017 Thực phẩm – Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Phương pháp dựa trên protein

TCVN 11933:2017 Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 11934:2017 Phân tích dấu ấn sinh học phân tử – Định nghĩa và các yêu cầu chung đối với phát hiện các trình tự axit nucleic đặc hiệu bằng microarray

Xem chi tiết Quyết định công bố; Quyết định hủy bỏ