Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2023 | 11:00 - Lượt xem: 295

Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

  1. TCVN 8710-5:2011 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Bệnh Taura ở tôm he
  2. TCVN 8710-8:2012 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm
  3. TCVN 8400-14:2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 14: Bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò
  4. TCVN 8400-31:2015 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 31: Bệnh tụ huyết trùng gia cầm

Chi tiết xem tại đây: QĐ số 2562.