Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2023 | 11:12 - Lượt xem: 437

Ngày 25/08/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia: 

  1. TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế
  2. TCVN 9137:2012 Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép 

Chi tiết xem tại đây: QĐ số 1890