Quyết định Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 16, 2020 | 9:04 - Lượt xem: 2119

Ngày 22/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Xem chi tiết tại đây 1383-QĐ-BKHCN