Quyết định công bố và hủy Tiêu chuẩn quốc gia ngày 07/5/2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019 | 14:34 - Lượt xem: 1503

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 1178/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử.
  2. TCVN 12620:2019 Phân bón- Xác định tổng hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chỉnh với nitơ amoniac.
  3. TCVN 12612:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
  4. TCVN 12622:2019 Phân bón- Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng.

Quyết định 1178/QĐ-BKHCN hủy 01 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 11407:2016 Phân bón rắn- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử.

Xem chi tiết tại đây QD_1177 QD_1778