Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 22, 2018 | 9:35 - Lượt xem: 1995

Ngày 18/12/2017 và 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ và công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn

Quyết định 3592/QĐ-BKHCN (18/12/2017)

 1. TCVN 7761-2:2007 Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 2: Cần trục di động
 2. TCVN 5205-2:2008 Cần trục – Cabin – Phần 2: Cần trục tự hành
 3. TCVN 8854-2:2011 Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 2: Cần trục tự hành

Quyết định 3759/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 7962:2008 Mẫu chuẩn – Nội dung của giấy chứng nhận và nhãn
 2. TCVN 8056:2008 Sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận
 3. TCVN 8891:2011 Hiệu chuẩn trong hóa phân tích và sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận
 4. TCVN 8890:2011 Mẫu chuẩn – Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng cho mẫu chuẩn

Quyết định 3762/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 5699-2-6:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự
 2. TCVN 5699-2-9:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu nướng di động tương tự
 3. TCVN 5699-2-40:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm

Quyết định công bố Tiêu chuẩn

Quyết định 3593/QĐ-BKHCN (18/12/2017)

 1. TCVN 5205-2:2017 Cần trục – Cabin và trạm điều khiển – Phần 2: Cần trục tự hành
 2. TCVN 7761-2:2017 Cần trục – Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo – Phần 2: Cần trục tự hành
 3. TCVN 8854-2:2017 Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 2: Cần trục tự hành
 4. TCVN 12156:2017 Cần trục – Quy trình thử và quy trình kiểm tra
 5. TCVN 12157:2017 Cần trục – Yêu cầu đối với tải trọng thử
 6. TCVN 12158:2017 Cần trục – An toàn – Thiết bị mang tải chuyên dùng
 7. TCVN 12159:2017 Cần trục – Thiết kế chung – Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn
 8. TCVN 12160:2017 Cần trục – Kiểm nghiệm khả năng chịu tải của kết cấu thép
 9. TCVN 12161:2017 Cần trục – Đo độ lệch của bánh xe
 10. TCVN 12162-2:2017 Cần trục –Xác định thực nghiệm khả năng làm việc của cần trục tự hành – Phần 2: Khả năng làm việc của kết cấu khi chịu tải trọng tĩnh

Quyết định 3760/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 7962:2017 Mẫu chuẩn – Nội dung của giấy chứng nhận, nhãn và tài liệu kèm theo
 2. TCVN 8890:2017 Mẫu chuẩn – Thuật ngữ và định nghĩa
 3. TCVN 8891:2017 Mẫu chuẩn – Thực hành tốt trong sử dụng mẫu chuẩn
 4. TCVN 11862:2017 Mẫu chuẩn – Thiết lập và thể hiện liên kết chuẩn đo lường của các giá trị đại lượng được ấn định cho mẫu chuẩn

Quyết định 3763/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 5699-2-6:2017 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, bếp, lò và các thiết bị tương tự đặt tĩnh tạị
 2. TCVN 5699-2-9:2017 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với vỉ nướng, máy nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự
 3. TCVN 5699-2-40:2017 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm

Xem chi tiết  Quyết định hủy bỏ, Quyết định công bố