Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (QĐ 3869; QĐ 3870)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2019 | 17:15 - Lượt xem: 1399

Ngày 19/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

 1. TCVN 1592:2013 / ISO 23529:2010 Cao su – Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý.
 2. TCVN 1597-1:2013 / ISO 34-1:2010 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm.
 3. TCVN 1597-2:2013 / ISO 34-2:2011 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft)
 4. TCVN 4867:2013 / ISO 813:2010 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bám dính với nền cứng – Phương pháp kéo bóc 90 °
 5. TCVN 10524:2014 / ISO 4081:2010 Ống và hệ thống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật.
 6. TCVN 10525-1:2014 / ISO 4642-1:2009 Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định.
 7. TCVN 10525-2:2014 / ISO 4642-2:2009 Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy.
 8. TCVN 10526:2014 / ISO 4641:2010 Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước – Yêu cầu kỹ thuật.
 9. TCVN 10527:2014 / ISO 1658:2009 Cao su thiên nhiên (NR) – Quy trình đánh giá.

Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

 1. TCVN 1592:2018 / ISO 23529:2016 Cao su – Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý.
 2. TCVN 1597-1:2018 / ISO 34-1:2015 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm.
 3. TCVN 1597-2:2018 / ISO 34-2:2015 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft).
 4. TCVN 4867:2018 / ISO 813:2016 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bám dính với nền cứng – Phương pháp kéo bóc 90 °
 5. TCVN 10524:2018 / ISO 4081:2016 Ống mềm và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ trong – Yêu cầu kỹ thuật.
 6. TCVN 10525-1:2018 / ISO 4642-1:2015 Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy- Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định.
 7. TCVN 10525-2:2018 / ISO 4642-2:2015 Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 2: Ống bán cứng (và cụm ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy.
 8. TCVN 10526:2018 / ISO 4641:2016 Ống mềm và cụm ống cao su để hút và xả nước – Yêu cầu kỹ thuật
 9. TCVN 10527:2018 / ISO 1658:2015 Cao su thiên nhiên (NR) – Quy trình đánh giá
 10. TCVN 12419:2018 / ISO 4635:2011 Cao su lưu hóa – Vật liệu chèn khe định hình dùng cho mặt đường bê tông xi măng – Yêu cầu kỹ thuật.
 11. TCVN 12420:2018 / ISO 2398:2016 Ống mềm cao su gia cường sợi dệt dùng cho không khí nén – Yêu cầu kỹ thuật.
 12. TCVN 12421:2018 / ISO 6803:2017 Ống mềm và cụm ống cao su hoặc chất dẻo – Thử nghiệm xung áp – thủy lực không uốn.
 13. TCVN 12422:2018 / ISO 8331:2016 Ống mềm và cụm ống cao su và chất dẻo – Hướng dẫn lựa chọn, lưu kho, sử dụng và bảo trì
 14. TCVN 12423:2018 / ISO 11424:2017 Ống mềm và hệ thống cao su dùng cho hệ thống không khí và chân không của động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 3869Quyết định 3870