Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia ngày 28/12/2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019 | 11:31 - Lượt xem: 1270

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định 4240/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và quyết định 4241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, QĐ 4240/QĐ-BKHCN hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2009 Bình đun nước nóng có dự trữ- Hiệu suất năng lượng.

QĐ 4241/QĐ-BKHCN công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  7898:2018 Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng- Hiệu suất năng lượng.

Xem chi tiết tại đây QDHBTC 4240 ; QĐCBTC 4241