Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 29, 2018 | 10:47 - Lượt xem: 2732

Ngày 06/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc công bố và hủy bố Tiêu chuẩn như sau:

 Quyết định số 2581/QĐ-BKHCN về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

Xem chi tiết tại đây HuyboTC2581

Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN về việc Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn

Xem chi tiết tại đây CongboTC2582