Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 8, 2018 | 3:04 - Lượt xem: 2252

Tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Các quyết định hủy bỏ:

Quyết định 587/QĐ-BKHCN (19/3/2018)

TCVN 8550:2011 Giống cây trồng- Phương pháp kiểm định ruộng giống

Quyết định 1198/QĐ-BKHCN (08/5/2018)

TCVN 9486:2013 Phân bón – Lấy mẫu

Quyết định 1384/QĐ-BKHCN(22/5/2018)

TCVN 6663-6:2008 Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

TCVN 6663-14:2000 Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng và xử lý mẫu nước môi trường

Các Quyết định công bố:

Quyết định 588/QĐ-BKHCN (20/3/2018)

TCVN 8550:2018 Giống cây trồng- Phương pháp kiểm định ruộng giống

Quyết định 1311/QĐ-BKHCN (08/5/2018)

TCVN 9486:2013Phân bón – Lấy mẫu

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN(22/5/2018)

TCVN 12030:2018 Phát thải nguồn tĩnh. Xác định sự giảm phát thải lưu huỳnh tổng số

TCVN 12028:2018 Chất lượng nước. Đồng vị urani. Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha

TCVN 12029:2018 Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S

TCVN 6663-6:2018 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối

TCVN 12031:2018 Phát thải nguồn tĩnh. Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN 6663-14:2018 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

TCVN 12026:2018 Chất lượng nước. Xác định oxy hoà tan. Phương pháp cảm biến quang học

TCVN 12027:2018 Chất lượng nước. Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và đo dòng điện

Xem chi tiết các Quyết định hủy, Quyết định công bố