Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 12, 2018 | 2:25 - Lượt xem: 2230

Ngày 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 671/QĐ-BKHCN

TCVN 5107:2003 Nước mắm

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 672/QĐ-BKHCN

TCVN 5107:2018 Nước mắm

Xem chi tiết các Quyết định