Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 29, 2017 | 18:32 - Lượt xem: 2727

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

Quyết định 2167/QĐ-BKHCN

TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm – Yêu cầu thiết kế tuyến

Quyết định 2168/QĐ-BKHCN

TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) – Thay đổi trong giao thức

TCVN 11819:2017 Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số – Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

Xem chi tiết Quyết định