Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 3, 2018 | 1:41 - Lượt xem: 1594

Ngày 18/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3494/QĐ-BKHCN (18/12/2017)

  1. TCVN 11780:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn về an toàn không gian mạng
  2. TCVN 11779:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin
  3. TCVN 11778-1:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin. Phần 1:Giới thiệu và khái niệm
  4. TCVN 11778-2:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin. Phần 2: Phân tích

Quyết định 3862/QĐ-BKHCN(29/12/2017)

  1. TCVN 12042:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn.Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học
  2. TCVN 12043:2017 Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng

Quyết định 3926/QĐ-BKHCN(29/12/2017)

  1. TCVN 12044:2017 Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)

Xem chi tiết các Quyết định