Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 13, 2018 | 9:54 - Lượt xem: 3922

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3859/QĐ-BKHCN 

TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1:  Yêu cầu chung

TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông

TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép

TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng

TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm

TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can

TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Quyết định 3879QĐ-BKHCN

TCVN 12134: 2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận 

Xem chi tiết các Quyết định