Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười 8, 2022 | 10:27 - Lượt xem: 242

Ngày 31/05/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 13550 -1: 2022 (ISO 25649 -1: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 1: Phân cấp, vật liệu, yêu cầu chung, phương pháp thử; 
  2. TCVN 13550 -2: 2022 (ISO 25649 -2: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 2: Thông tin cho người tiêu dùng; 
  3. TCVN 13550 -3: 2022 (ISO 25649 -3: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp A; 
  4. TCVN 13550 -4: 2022 (ISO 25649 -4: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp B; 
  5. TCVN 13550 -5: 2022 (ISO 25649 -5: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp C; 
  6. TCVN 13550 -6: 2022 (ISO 25649 -6: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp D; 
  7. TCVN 13550 -7: 2022 (ISO 25649 -7: 2017) Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp E; 

Chi tiết xem tại 878