Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười 8, 2022 | 10:13 - Lượt xem: 320

Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 13551: 2022 (ISO 11121: 2017) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với các chương trình nhập môn về lặn có bình dưỡng khí
  2. TCVN 13551 -1: 2022 (ISO 24801 -1 : 2014) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 1: Cấp độ 1 – Thợ lặn có giám sát; 
  3. TCVN 13551 -2: 2022 (ISO 24801 -2 : 2014) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 1: Cấp độ 2 – Thợ lặn độc lập;
  4. TCVN 13551 -3: 2022 (ISO 24801 -3 : 2014) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 1: Cấp độ 3 – Trưởng nhóm lặn; 
  5. TCVN 13553 -1: 2022 (ISO 24801 -1 : 2014) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với người đạo tạo hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí – Phần 1: Cấp độ 1; 
  6. TCVN 13553 -2: 2022 (ISO 24801 -2 : 2014) Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với người đạo tạo hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí – Phần 2: Cấp độ 2;

Chi tiết xem tại: 875