Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười 8, 2022 | 10:06 - Lượt xem: 262

Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 876/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 13544:2022 (ISO 10160:2015) Thông tin và tư liệu – Liết kết hệ thống mở – Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện. 

Chi tiết xem tại 876