Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 8, 2022 | 10:01 - Lượt xem: 642

Ngày 12/07/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

  1. TCVN 13545:2022 (BS EN 1509:2008) Thiết bị sân thể thao – Thiết bị cầu lông – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử
  2. TCVN 13546:2022 (BS EN 1510:2004) Thiết bị sân thể thao – Thiết bị quần vợt – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử
  3. TCVN 13547:2022 (BS EN 1570:2005) Thiết bị sân thể thao – Thiết bị bóng rổ – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử
  4. TCVN 13548:2022 (BS EN 1271:2014) Thiết bị sân thể thao – Thiết bị bóng chuyền – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử
  5. TCVN 13549 – 1: 2022 (BS EN 14468 – 1:2015) Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn: Phần 1 – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử
  6. TCVN 13549 – 2 : 2022 (BS EN 14468 – 1:2015) Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn: Phần 2 – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

Chi tiết xem tại: 1246