Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Một 8, 2019 | 15:46 - Lượt xem: 1797

Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 12263:2018 Thông tin địa lý- Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web
  2. TCVN 12264:2018 Thông tin địa lý- Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web
  3. TCVN 12265:2018 Thông tin địa lý- Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

            ISO 6709:2008

      4. TCVN 12266:2018 Thông tin địa lý- Thông tin địa lý- Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

             ISO 19128:2005

Xem chi tiết tại đây QÐCBTC 3222