Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 24, 2018 | 3:39 - Lượt xem: 2052

Ngày 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3761/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 11863:2017 Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo – Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu tố
 2. TCVN 11864:2017 Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình – Six sigma – Năng lực của nhân sự chủ chốt và tổ chức khi triển khai six sigma và lean
 3. TCVN 11865-1:2017 Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống – Phần 1: Nguyên tắc chung
 4. TCVN 11865-2:2017 Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống – Phần 2: Lấy mẫu vật liệu dạng hạt

Quyết định 3764/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 6306-13:2017 Máy biến áp điện lực – Phần 13: Máy biến áp chứa chất lỏng loại tự bảo vệ
 2. TCVN 8096-202:2017 Cụm đóng cắt và điều khiển cao áp- Phần 202: Trạm biến áp lắp sẵn cao áp/hạ áp

Quyết định 3765/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 12143:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Kiểm tra tính liên tục của lớp phủ anốt hóa mỏng – Thử bẳng sunfat đồng
 2. TCVN 12144:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Xác định khối lượng trên một đơn vị diện tích ( mật độ bề mặt) của lớp phủ anốt hóa – Phương pháp trọng lực
 3. TCVN 12145:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Thử nhanh độ bền chịu sáng của lớp phủ anốt hóa có màu sử dụng ánh sáng nhân tạo
 4. TCVN 12146:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Đánh giá sự mất khả năng hấp thụ của lớp phủ anốt hóa sau bịt kín – Thử vết đốm màu bằng xử lý axit sơ bộ
 5. TCVN 12147:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Xác định điện áp đánh thủng
 6. TCVN 12148:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Đánh giá chất lượng của lớp phủ anốt hóa đã bịt kín bằng phép đo độ dẫn nạp
 7. TCVN 12149:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm –– Đánh giá chất lượng của lớp phủ anốt hóa đã bịt kín bằng phép đo tổn thất khối lượng sau khi nhúng chìm trong dung dịch axit
 8. TCVN 12150:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Đánh giá độ bền chống tạo thành vết nứt  do biến dạng của lớp phủ anốt hóa
 9. TCVN 12151:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Xác định độ bền so sánh chịu ánh sáng  cực tím và nhiệt độ  của lớp phủ anốt hóa có màu
 10. TCVN 12152:2017 Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm – Thuật ngữ và định nghĩa

Quyết định 3766/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 7578-1:2017 Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Phần 1: Nguyên lý cơ bản, giới thiệu và các hệ số  ảnh hưởng chung
 2. TCVN 7578-5:2017 Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Phần 5: Độ bền và chất lượng của vật liệu
 3. TCVN 12131:2017 Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Ứng dụng cho các bánh răng dùng trong hàng hải
 4. TCVN 12132:2017 Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Ứng dụng cho các bánh răng dùng trong công nghiệp
 5. TCVN 12133:2017 Bánh răng côn – Hệ thống độ chính xác theo ISO 17485:2006

Xem chi tiết các Quyết định