Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 25, 2018 | 9:29 - Lượt xem: 2804

Ngày 7/10/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN ISO 19108:2018     Thông tin địa lý- Lược đồ thời gian

    ISO 19108:2002

2. TCVN ISO 19109:2018     Thông tin địa lý- Quy tắc lược đồ ứng dụng

    ISO 19109:2005 

3. TCVN ISO 19116:2018      Thông tin địa lý- Các phương tiện định vị

    ISO 19116:2004

4. TCVN ISO 19117:2018      Thông tin địa lý- Trình bày

    ISO 19117:2012

5. TCVN ISO 19126:2018     Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

    ISO 19126:2009

6. TCVN ISO 19127:2018     Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

    ISO 19127:2005

7. TCVN ISO 19131:2018     Thông tin địa lý- Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

    ISO 19131:2007

Xem chi tiết tại đây: QÐCBTC3764