Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 13, 2018 | 10:12 - Lượt xem: 1590

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế 

Xem chi tiết tại đây QÐ 2889