Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 29, 2018 | 16:04 - Lượt xem: 1855

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo  (Xem chi tiết tại đây CongboTC3202)

Quyết định 3204/QĐ-BKHCN công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 12295:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

TCVN 12296:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

TCVN 12297:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

TCVN 12298-1:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 1: Phương pháp đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

TCVN 12298-2:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 2: Phương pháp xử lý, phân tích các băng địa chấn nông phân giải cao trên biển

TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

(Xem chi tiết tại đây CongboTC3204)