Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 29, 2018 | 15:50 - Lượt xem: 1725

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng

TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 2: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp chuẩn độ

TCVN 12202-3:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 3: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp đo màu

TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu

TCVN 12202-6:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 6: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng

TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

TCVN 12202-8:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 8: Xác định hàm lượng sắt tổng số và sắt (II) bằng phương pháp chuẩn độ bicromat

TCVN 12202-9:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng

Xem chi tiết tại đây QĐCB1977