Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 29, 2018 | 10:36 - Lượt xem: 1339

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp- Yêu cầu chung

Xem chi tiết tại đây CongboTC2847