Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 13, 2017 | 9:44 - Lượt xem: 2266

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3395/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11808:2017 Nhựa đường – Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động

Quyết định 3396/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11893:2017 Bentonite – Phương pháp thử

Xem chi tiết Quyết định