Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 13, 2018 | 2:09 - Lượt xem: 3055

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau vê việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3901/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11936:2017 Sản phẩm nhân sâm
 2. TCVN 11937:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định aconitum alkaloid. Phương pháp sắc kí lỏng với detector UV (LC-UV)
 3. TCVN 11938:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định campesterol, stigmasterol và beta-sitosterol. Phương pháp sắc kí khí
 4. TCVN 11939:2017 Thực phẩm. Xác định hoạt độ chống oxy hóa bằng phản ứng với 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
 5. TCVN 11940:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định axit aristolochic-1. Phương pháp sắc ký lỏng với detector UV (LC-UV) và khẳng định bằng sắc ký lỏng phổ khối lượng

Quyết định 3902/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11921-1:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 1: Cellulose vi tinh thể
 2. TCVN 11921-2:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 2: Cellulose bột
 3. TCVN 11921-3:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 3: Methyl cellulose
 4. TCVN 11921-4:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 4: Ethyl cellulose
 5. TCVN 11921-5:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 5: Hydroxypropyl cellulose
 6. TCVN 11921-6:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 6: Hydroxypropylmethyl cellulose
 7. TCVN 11921-7:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 7: Methyl ethyl cellulose
 8. TCVN 11921-8:2017 Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 8: Natri carboxymethyl cellulose

Quyết định 3935/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6781-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 1: Yêu cầu thử nghiệm
 2. TCVN 6781-1-1:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic
 3. TCVN 6781-2:2017 Môđun quang điện (PV) mặt đất. Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Phần 2:  Quy trình thử nghiệm
 4. TCVN 11855-1:2017 Hệ thống quang điện (PV). Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì. Phần 1: Hệ thống nối lưới. Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra

Quyết định 3940/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12178-1:2017 Âm học. Xác định tiếp xúc âm từ các nguồn âm đặt gần tai. Phần 1: Kỹ thuật sử dụng microphone trong tai thực (kỹ thuật mire)
 2. TCVN 12178-2:2017 Âm học. Xác định tiếp xúc âm từ các nguồn âm đặt gần tai. Phần 2: Kỹ thuật sử dụng nguồn mô phỏng
 3. TCVN 12179-1:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 1: Đo tại các điểm rời rạc
 4. TCVN 12179-2:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 2: Đo bằng cách quét
 5. TCVN 12179-3:2017 Âm học. Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm. Phần 3: Phương pháp đo chính xác bằng cách quét

Quyết định 3943/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12108-1:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 1: Nguyên tắc thiết kế các trung tâm điều khiển
 2. TCVN 12108-2:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 2: Nguyên tắc bố trí các tổ hợp điều khiển
 3. TCVN 12108-3:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 3: Bố cục phòng điều khiển
 4. TCVN 12108-4:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 4: Kích thước và bố cục của trạm làm việc
 5. TCVN 12108-5:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 5: Hiển thị và điều khiển
 6. TCVN 12108-6:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển
 7. TCVN 12108-7:2017 Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 7: Nguyên tắc đánh giá trung tâm điều khiển

Quyết định 3946/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12082:2017 Rượu vang. Xác định hàm lượng chất khô tổng số. Phương pháp khối lượng
 2. TCVN 12083:2017 Rượu vang. Xác định hàm lượng tro
 3. TCVN 12084:2017 Rượu vang. Xác định glucose và fructose. Phương pháp enzym
 4. TCVN 12085:2017 Rượu vang. Xác định nồng độ rượu theo thể tích. Phương pháp chưng cất sử dụng pycnometer
 5. TCVN 12086:2017 Rượu vang. Xác định độ axit tổng số
 6. TCVN 12087:2017 Rượu vang. Xác định độ axit bay hơi
 7. TCVN 12088:2017 Rượu vang. Xác định hàm lượng cacbon dioxit. Phương pháp chuẩn độ

Quyết định 3948/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12032:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu. Phân tích cỡ hạt trong dải từ 45 μm đến 150 μm. Phương pháp sử dụng sàng đột lỗ bằng điện
 2. TCVN 12033:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu. Xác định chỉ số mài mòn
 3. TCVN 12034:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm. Phương pháp xác định khối lượng riêng khi đổ đống và khi lèn chặt
 4. TCVN 12035:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm. Phương pháp xác định thời gian chảy
 5. TCVN 12036:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm. Xác định nguyên tố lượng vết. Phương pháp quang phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

Quyết định 3951/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11866:2017 Hướng dẫn quản lý dự án
 2. TCVN 11867:2017 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Hướng dẫn quản lý danh mục đầu tư
 3. TCVN 11868:2017 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Hướng dẫn quản trị

Quyết định 3956/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11993:2017 Chất dẻo. Xác định tính chất nén
 2. TCVN 11994-1:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 1: Hướng dẫn chung
 3. TCVN 11994-2:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 2: Đèn hồ quang xenon
 4. TCVN 11994-3:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 3: Đèn huỳnh quang UV
 5. TCVN 11994-4:2017 Chất dẻo. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 4: Đèn hồ quang cacbon ngọn lửa hở
 6. TCVN 11995:2017 Chất dẻo. Xác định độ bền va đập kéo

Quyết định 3957/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11965-1:2017 Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung. Phần 1: Phương tiện làm sạch không khí pha khí
 2. TCVN 11965-2:2017 Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung. Phần 2: Thiết bị làm sạch không khí pha khí (GPACD)
 3. TCVN 11966:2017 Phương pháp thử tại chỗ cho hệ thống phin lọc hiệu suất cao trong các cơ sở công nghiệp
 4. TCVN 11967:2017 Thiết bị UVC. Thông tin an toàn. Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người

Quyết định 3958/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12099:2017 Phụ gia thực phẩm. Gelatin
 2. TCVN 12100:2017 Phụ gia thực phẩm. Pectins
 3. TCVN 12101-1:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 1: Axit alginic
 4. TCVN 12101-2:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 2: Natri alginat
 5. TCVN 12101-3:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 3: Kali alginat
 6. TCVN 12101-4:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 4: Amoni alginat
 7. TCVN 12101-5:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 5: Canxi alginat
 8. TCVN 12101-6:2017 Phụ gia thực phẩm. Axit alginic và các muối alginat. Phần 6: Propylen glycol alginat

Quyết định 3965/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12059:2017 Thảm. Xác định lực rút nhung
 2. TCVN 12060:2017 Thảm trải sàn dệt. Đánh giá sự thay đổi ngoại quan
 3. TCVN 12061:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Yêu cầu cho thảm trải sàn cao su có lót
 4. TCVN 12062:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Yêu cầu cho thảm trải sàn cao su không có lót
 5. TCVN 12063:2017 Thảm trải sàn đàn hồi, dệt và laminate. Phân loại
 6. TCVN 12064:2017 Thảm trải sàn dệt. Xác định điện trở
 7. TCVN 12065:2017 Thảm trải sàn dệt. Xác định độ bền tách lớp
 8. TCVN 12066:2017 Thảm trải sàn laminate. Các yêu cầu
 9. TCVN 12067:2017 Thảm trải sàn dệt. Độ bền màu với dầu gội
 10. TCVN 12068:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Xác định khối lượng riêng
 11. TCVN 12069:2017 Thảm trải sàn đàn hồi. Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

Quyết định 3968/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 10736-15:2017 Không khí trong nhà. Phần 15: Cách thức lấy mẫu nitơ dioxit
 2. TCVN 10736-16:2017 Không khí trong nhà. Phần 16: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu bằng cách lọc
 3. TCVN 10736-17:2017 Không khí trong nhà. Phần 17: Phát hiện và đếm nấm mốc. Phương pháp nuôi cấy
 4. TCVN 10736-18:2017 Không khí trong nhà. Phần 18: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu bằng phương pháp va đập
 5. TCVN 10736-19:2017 Không khí trong nhà. Phần 19: Cách thức lấy mẫu nấm mốc
 6. TCVN 10736-20:2017 Không khí trong nhà. Phần 20: Phát hiện và đếm nấm mốc. Xác định số đếm bào tử tổng số
 7. TCVN 10736-21:2017 Không khí trong nhà. Phần 21: Phát hiện và đếm nấm mốc. Lấy mẫu từ vật liệu
 8. TCVN 10736-23:2017 Không khí trong nhà. Phần 23: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ formaldehyt do vật liệu xây dựng hấp thu
 9. TCVN 10736-24:2017 Không khí trong nhà. Phần 24: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi (trừ formaldehyt) do vật liệu xây dựng hấp thu
 10. TCVN 10736-25:2017 Không khí trong nhà. Phần 25: Xác định phát thải của hợp chất hữu cơ bán bay hơi từ các sản phẩm xây dựng. Phương pháp buồng thử nhỏ
 11. TCVN 10736-26:2017Không khí trong nhà. Phần 26: Cách thức lấy mẫu cacbon dioxit (CO2)
 12. TCVN 10736-27:2017 Không khí trong nhà. Phần 27: Xác định bụi sợi lắng đọng trên bề mặt bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) (phương pháp trực tiếp)
 13. TCVN 10736-28:2017 Không khí trong nhà. Phần 28: Xác định phát thải mùi từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử
 14. TCVN 10736-29:2017 Không khí trong nhà. Phần 29: Phương pháp thử các thiết bị đo hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)
 15. TCVN 10736-30:2017 Không khí trong nhà. Phần 30: Thử nghiệm cảm quan của không khí trong nhà
 16. TCVN 10736-31:2017 Không khí trong nhà. Phần 31: Đo chất chống cháy và chất tạo dẻo trên nền hợp chất phospho hữu cơ. Este axit phosphoric
 17. TCVN 10736-32:2017 Không khí trong nhà. Phần 32: Khảo sát toà nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm
 18. TCVN 10736-33:2017 Không khí trong nhà. Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)

Quyết định 3969/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12057:2017 Chất thải – Phương pháp thử để xác định độ ổn định và khả năng phối trộn cả vật liệu thải thể rắn, thể bán rắn hoặc thể lỏng
 2. TCVN 12058:2017 Chất thải – Phương pháp thực hành lấy mẫu chất rắn không cố kết trong thùng hình trụ hoặc các thùng chứa tương tự

Quyết định 3970/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12180-1:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 1: Cơ sở của một dự án tái sử dụng cho tưới
 2. TCVN 12180-2:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 2: Xây dựng dự án
 3. TCVN 12180-3:2017 Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 3: Các hợp phần của dự án tái sử dụng cho tưới

Quyết định 3977/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12125:2017 Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua. Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích. Phương pháp khối lượng
 2. TCVN 12126:2017 Tinh quặng đồng, chì và  kẽm sulfua. Xác định vàng và bạc. Phương pháp nhiệt nghiệm khối lượng và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
 3. TCVN 12127:2017 Tinh quặng đồng sulfua. Xác định đồng. Phương pháp điện phân
 4. TCVN 12128:2017 Tinh quặng kẽm sulfua. Xác định kẽm. Phương pháp chiết dung môi và chuẩn độ EDTA
 5. TCVN 12129:2017 Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua. Xác định khối lượng kim loại có trong lô
 6. TCVN 12130:2017 Tinh quặng chì sulfua. Xác định hàm lượng chì. Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân huỷ bằng axit

Xem chi tiết các Quyết định