Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 12, 2018 | 2:00 - Lượt xem: 2831

Ngày 11/7/2017;31/10/2017 và tháng 12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017)

 1. TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu

Quyết định 2930/QĐ-BKHCN (31/10/2017)

 1. TCVN 8754:2017 Giống cây lâm nghiệp. Giống mới được công nhận
 2. TCVN 8755:2017 Giống cây lâm nghiệp. Cây trội
 3. TCVN 8760-1:2017 Giống cây lâm nghiệp. Vườn cây đầu dòng. Phần 1: Nhóm các loài keo và bạch đàn
 4. TCVN 8761-1:2017 Giống cây lâm nghiệp. Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng. Phần 1: Nhóm loài cây lấy gỗ

Quyết định 3394/QĐ-BKHCN (01/12/2017)

 1. TCVN 11872-1:2017 Giống cây lâm nghiệp. Cây giống thông. Phần 1: Thông đuôi ngựa và thông caribê
 2. TCVN 11567-3:2017 Rừng trồng. Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ. Phần 3: Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla S.T.Blake
 3. TCVN 11871-1:2017 Giống cây lâm nghiệp. Cây giống tràm. Phần 1: Nhân giống bằng hạt
 4. TCVN 11571-2:2017 Giống cây lâm nghiệp. Cây giống bạch đàn. Phần 2: Bạch đàn urophylla và bạch đàn camaldulensis
 5. TCVN 11570-3:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống keo – Phần 3: Keo lá liềm và kéo lá tràm

Quyết định 3606/QĐ-BKHCN (19/12/2017)

 1. TCVN 11953-7:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế
 2. TCVN 11953-2:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 2: Xác định trở lực hô hấp
 3. TCVN 11953-9:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào
 4. TCVN 11953-4:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 4: Xác định dung lượng của phin lọc khí và phép thử di trú, giải hấp và thử động cacbon monoxit
 5. TCVN 11953-1:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 1: Xác định độ rò rỉ khí vào bên trong
 6. TCVN 11953-8:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 8: Phương pháp đo tốc độ dòng khí của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp loại lọc có hỗ trợ
 7. TCVN 11953-6:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 6: Độ bền cơ học của các bộ phận và mối nối
 8. TCVN 11953-3:2017 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương pháp thử và thiết bị thử. Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

Quyết định 3678/QĐ-BKHCN (26/12/2017)

 1. TCVN 12124:2017 Than đá. Xác định độ mài mòn
 2. TCVN 12121-1:2017 Than nâu và than non. Xác định hàm lượng chất bốc trong mẫu phân tích. Phần 1: Phương pháp hai lò nung
 3. TCVN 12120:2017 Than nâu và than non. Xác định hàm lượng chất tan trong benzen. Phương pháp chiết bán tự động
 4.  TCVN 12122:2017 Than nâu và than non. Xác định khối lượng riêng tương đối thực và khối lượng riêng tương đối biểu kiến
 5. TCVN 12123:2017 Than nâu và than non. Xác định hàm lượng axit humic

Quyết định 3678/QĐ-BKHCN (26/12/2017)

 1. TCVN 11573:2017 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống – Yêu cầu kỹ thuật

Quyết định 3731/QĐ-BKHCN (27/12/2017)

 1. TCVN 11908:2017 Bò giống nội – Yêu cầu kỹ thuật
 2. TCVN 11909:2017 Quy trình giám định, bình tuyển bò giống

Xem chi tiết các Quyết định